Yangtze River Cableway

I den enorma, sydkinesiska staden Chongqing rinner floden Yangtze vilken skiljer flera av stadens stadsdelar åt och delar staden i tre delar. Det geografiska läget komplicerade stadens infrastruktur, men av ekonomiska och effektiva skäl drog sig Chongqings ledare för att bygga nya, dyra broar över floden. Istället kom man på en alternativ lösning – man skulle bygga en speciell form av linbaneläggning. Beslutet att bygga en sådan linbana togs 1976 av regeringen. Linbaneläggningen togs i bruk 1987 och kom kort och gott att kallas ”Yangtzes linbaneläggning”.

chongqing_29704107

Linbaneläggningen

Linbaneläggningen sträcker sig närmare 1200 meter vilket gör den mycket längre än den linbaneläggning som gick över Jialingfloden fram till 2011. Istället har den linbaneläggningen ersatts med jättelika broar fram till Jiefangbei, och det finns en oro att även Yangtzes linbaneläggning kommer att ersättas. Linbanan Yangtze River Cableway har nämligen kommit att få stor betydelse för staden, inte bara som en turistattraktion utan också för invånare.

Invånarna i Chongqing nyttjar linbaneläggningen flitigt som en viktig del i vardagslivet, då Chongqing är en av världens största städer och ska varje dag utföra uppdraget att transportera miljoner människor till sina arbeten. Därför har linbaneanläggningen ”Yangtze River Cableway” kommit att bli ett viktigt transportmedel för invånarna. Men även turister är frekventa användare. Utsikten under restiden med linbanan lockar många, då den erbjuder vyer över ett otroligt landskap av skyskrapor och stadens flodliv. Att resa med linbanan blir därför inte bara ett sätt att ta sig mellan a och b, utan också en vacker upplevelse som många människor vill ta del av.

De tjocka linbanekablarna sträcker sig mellan husen och över floden som ”jättelika ormar” enligt besökare, och järnkonstruktionerna som bär vagnarna över floden har liknats vid en ”fyrarmad spindel”.

Då linbaneläggningen först kom var den en stor och spännande konstruktion som skulle komma att utgöra en del av det moderna Kinas historia. Idag diskuterar man flitigt om den ska behållas eller ersättas av mer pålitliga broar, något som delar Chongqings invånare då många vill behålla den av historiska, sentimentala skäl. I dagsläget är det därför inte klart vad som ska hänga med linbanan.

Linbanan som turistattraktion

Entréer till linbaneläggningen finns vid Changjiang Suadao och vid frihetsmonumentet, vilket tar ungefär tio minuter att gå till från tunnelbanestationen Xiaoshizi. En enkelbiljett kostar ungefär 5 yuan medan en tur- och returbiljett ligger på 10 yuan. Då linbaneläggningen blivit en populär turistattraktion och inte bara ett nödvändigt transportalternativ är information på engelska tillgängligt.Många sparar biljetterna som souvenirer, då de är väldigt färgglada och visar en design på Chongqing, Yangtzefloden och en av linbanans vagnar. Den sista vagnen över floden avgår runt 22-tiden på kvällen, och vagnarna är ofta fulla då det endast är två i bruk, en åt varje håll. Att ta sig över floden med linbanan tar ungefär tio minuter. När man stigit av på andra sidan floden så finns det på båda sidor ett stort restaurangutbud och promenadstråk längst med floden, vilket många avslutar sin linbaneupplevelse med.