Dalian

Dalian är den sydligaste staden i Liaoningprovinsen i nordöstra Kina. Den ligger vid spetsen av Liaodonghalvön och utgör med sitt läge den nordligaste av Kinas vinteröppna hamnar. Dalian är, med sina närmare sju miljoner invånare, den näst största staden i provinsen. I den egenskapen åtnjuter den en hel del självständig administrativ makt. Idag är staden en av den nordöstra Asiens viktigaste hamnar och utgör också ett finansiellt centrum och ett omlastningscentrum i denna del av världen. Historiskt har staden ockå haft mycket stor betydelse som handelscentrum för nationella och internationella affärer och handel.

Gå direkt till övriga artiklar om Dalian:

Dalian Forest Zoo
Shengya Aquarium
Xinghai Park
Binhai Road

Historik

Under Quin- och Hanperioderna som varade 221 BC- 220 AD, koloniserade kineserna den koreanska halvön med utgångspunkt från Dalian. Därefter fortsatte den att vara en viktig hamnstad för de kommande kejsardynastierna. På 1800-talet, under Quingdynastin, blev Jinzhou, som nu kallas Jinzhoudistriktet i de norra delarna av staden, ett hemvist för mycket ekonomisk och politisk aktivitet och ränksmideri. Man såg till att förse stadsdelen med vallgravar och starka befästningar. Man hade importerat tunga vapen från västliga länder för stadens skydd.

Området kom att under delar av 1800-talet ockuperas av britterna under Opiumkriget. Hamnen döptes om till Port Arthur men i samband med att staden återbördades till Kina på 1880-talet döptes den delen om till Lushun. När Japanerna några år senare attackerade staden hade de inga problem att tränga igenom befästningarna. Eftersom det fanns en hel del västerlänningar kvar efter återlämnandet blev de massakrerade av de japanska styrkorna i den välkända massakern i Port Arthur 1893. I den så kallade trippelinterventionen 1898 togs staden över av Frankrike, Tyskland och Ryssland. För de senare var Port Arthur en mycket viktig punkt såtillvida att det gav ryssarna en isfri hamn.

Härefter kom Port Arthur att bli en mycket viktig bricka i de kommande krigshandlingarna ända fram till andra världskrigets slut 1945. Till en början kom ryssar och kineser överens om ett gemensamt styre men från och med 1950 blev staden helt kinesisk.

1990 och framåt

Vid denna tid var Dalian Kinas viktigaste hamnstad. Många reformer kom att innebära att staden fick ett nytt ansikte. Bland annat kom den för senare äventyr mer kände Bo Xilai, i sin egenskap av styresman att se till att bland annat förbjuda motortrafik i stadens centrum och såg istället till att det fick växa upp träd och blommor för att göra det mer attraktivt för de boende. Längre ut skapade Bo ett trafikssystem med uppväxta rondeller och eleganta gator. Han såg också till att bevara kulturella skatter i form av byggnader som var uppförda av de ryska och japanska ockupanterna på 1800-talet.

Alla de goda nyheterna till trots så har Dalian inte varit fritt från sin beskärda del av negativa händelser. Under 2010 drabbades staden av en mycket svår oljekatastrof, som kom att bli en av de värsta i den kinesiska historien.

Dalian har blivit föremål för en hel del positiv uppmärksamhet, särskilt i Asien, under de senaste åren. Med början 2007 har sålunda Dalian varit värd för den asiatiska motsvarigheten till Davosmötena. ”Summer Davos” som mötena också kallas heter officiellt ”Annual Meeting of the New Champions”.