Dalian Forest Zoo

I Dalian Forest Zoo har man möjlighet att dels uppleva spännande och unika djur från Asien som sibeririska tigrar och pandor till ett antal afrikanska djur. Sammantaget gör dessa attraktioner Dalian Forest Zoo till ett attraktivt turistmål. Dalian Forest Zoo har fått goda vitsord för sin goda djurhållning av FN, så man kan känna sig trygg med att djuren mår bra. Detta är en viktig ingrediens för ett bra zoo.

Tigrarna och deras vänner

Dalian Forest Zoo innehåller sålunda två manliga tigrar från nordöstra Kina samt deras vänner, två stora svarta hanhundar samt två små vita knähundar. Alla har de gemensamt att de är födda på samma dag för nästan 20 år sedan. Ning Ning och Lian Lian är tigrarna som tidigt blev övergivna av sina mödrar och sålunda är uppfödda med nappflaska. Mjölken fick de från hundarnas mammor så de är verkligen födda under samma himmel. Dessa sex till synes omaka vänner har många gånger haft uppvisningar tillsammans. Så småningom spred sig ryktet om dessa märkliga relationer över hela Kina. Tack vare den möjlighet som bjöds att upfostra så olika djur tillsammans och låta dem leva tillsammans också har man fått en hel del lärdomar om djurs karaktärer och av detta vilka möjligheter man har att uppfostra djur och att få dem att trivas. Denna mycket ovanliga djurfamilj är ett levande exempel på att det går att åstadkomma saker för och med djur som inte många tidigare trodde vara möjliga. Besökare från andra Zoo i världen har lärt av Dalian Forest Zoo vad man kan åstadkomma.

Afrikanska djur

För att få de importerade afrikanska djuren att trivas har man byggt en avbild av den afrikanska savannen i Dalian Forest Zoo. För åskådaren ökar det givetvis också känslan av autenticitet. Man har dessutom byggt hus som ska passa de olika djurens storlekar och vanor. Det skulle passa såväl fem meter höga giraffer som hälften så höga antiloper likväl som ormar och fåglar. Detta har lyckats synnerligen väl och de afrikanska karantänsansvariga var mycket nöjda när de såg vad som hade åstadkommits.

Åskådaren får av ovanstående anledning en autentisk känsla när de beskådar dessa djur. Det bestående intrycket är att de befinner sig  i sitt naturliga habitat. Exempel på afrikanska djur som finns i Dalian Forest Zoo är förutom de nämnda girafferna också vita noshörningar  samt springbockar och andra antiloper. Det finns också fåglar som strutsar, flamingos och svarta svanar.

Silkesträd

Till den biolgiska mångfalden på Dalian Forest Zoo hör givetvis också ett antal exotiska växter. Ett av de märkligaste är silkesträdet. Eftersom silkesträdet inte har några blad så ser träden mer ut som samlingar av röda moln eller små brandhärdar. Många träd växer upp till trettio meters höjd vilket gör att de kan förefalla vara jättar som står där klädda i luxuösa rockar av silke, mäktiga och sublima. Folket i Quangdong kallar silkesträdet för ”Hero Tree” och betraktar trädet som sitt eget stadsträd eller stadsblomma; en symbol för trakten.