Xiongmao Jidi – Pandor i Chengdu

Cirka en mil från Chengdus stadskärna ligger Xiongmao Jidi, vilket är ett stort ideellt verksamt center och naturreservat med tillhörande forskningsanläggning som verkar i syftet att bevara och skydda den utrotningshotade jättepandan. Arten med sina karaktäristiska svarta ringar runt ögonen finns nämnd i den kinesiska historien sedan flera tusen år tillbaka och man brukar säga att pandan hör “hemma” i Chengdu eftersom den har sitt riktiga ursprung i just den här delen av Kina. Man ser ofta draken som en klassisk symbol för Kina, men nästan lika ofta kan man se pandan som en symbolisk bild för landet. Ett exempel är pandamaskoten som användes för de olympiska spelen i Peking.

Trots att man den senaste tiden har lyckats till viss del att skydda pandorna så hotas än idag den autentiska miljön där pandan hör hemma genom olika typer av förstörelse som skadar och minskar möjligheterna för djuren att överleva. Hot som till exempel tjuvjakt har minskat rejält de senaste åren men är fortfarande ett pågående problem för världens utrotningshotade arter, däribland jättepandan. Ny bebyggelse av såväl boendekomplex som motorvägar skapar ett oroväckande hot mot pandornas livsmiljö och dessutom resulterar den kraftigt stigande turismen i att den vilda naturen riskerar att förstöras.

Det primära syftet med att hålla pandor i den typ av fångenskap som exempelvis centret i Xiongmao Jidi gör, är att en dag kunna återinföra pandorna till sin vilda livsmiljö så att den “naturliga” populationen kan öka. I samband med öppnandet av centret enade man sig om några stående mål med projektet, bland annat ville man att pandacentret skulle bli ett forsknings -och bevaringscenter av internationella mått där utbildning och information skulle vara i fokus. För att skapa en så optimal livsmiljö som möjligt för de infångade jättepandorna har en stor mängd växter planterats i pandornas reservat och över 10 000 bambubuskage har odlats (bambu är pandans primära diet). Det planeras dessutom att pandacentrets naturområde ska utökas för att maximera möjligheterna att förbereda jättepandorna inför deras framtida liv i det vilda.

För att forskningen och arbetet med att bevara och skydda jättepandorna ska utvecklas och ge resultat samarbetar Xiongmao Jidi med flera olika naturreservat och organisationer runt om i världen, bland annat återfinns samverkande center i Japan, Canada, USA och Storbritannien. Världsnaturfonden arbetar även för att på olika sätt informera om jättepandans hotade situation och ett exempel är bland annat ett pågående projekt där vem som helst kan donera pengar och bli vad som kallas “pandafadder”.

I anslutning till pandacentret Xiongmao Jidi finns även ett museum som öppnade i början av 90-talet med syftet att påverka forskning och utbildning. Man ville framförallt förbättra allmänhetens kunskap om vilda djur och informera människor om hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för och värna om de vilda djuren eftersom människan med väldigt små medel kan göra djurens naturliga livsmiljö omöjlig. Museet som är uppdelat i tre utställningssalar, jättepandans sal, fjärilssalen och salen för ryggradsdjur, är idag ett av få museum för unika och hotade djurarter.