Dujiangyan

Den kinesiska staden Dujiangyan ligger i provinsen Shichuan och ingår i det stora Chengdudistriktet i den sydvästra delen av landet. Staden ligger nordväst om Chengdu och är belägen i ett varierat landskap av vattendrag och berg. Här finns bland annat berget Qingcheng som gjort sig känt genom att vara bland de viktigaste centren för den kinesiska religionen kallad Taoism som i stora drag handlar om filosofi, etik och tro. Invånarantalet i Dujiangyan var år 2010 närmare 660 000 och staden har en total yta på över 1200 kvadratkilometer.

chengdu_16965349

Stadens namn härstammar från det välkända bevattningssystemet med samma namn, vilket går att finna cirka 60 kilometer utanför Dujiagyans centrala del. I över 2000 år har systemet hjälpt hela Sichuanprovinsen att skapa fördelaktiga villkor för jordbruket i trakten genom att kontrollera den över 70 långa Minjiangfloden (även kallad Min floden) och bevattna de torrare landsområden man finner på andra sidan bergen runt Chengdu. Dujiagyans bevattningssystem byggdes omkring 250 år före kristus på order av Shichans (vid den tiden kallades provinsen Shu) guvernör Li Bing som insett att flodområdet led hårt av återkommande översvämingar. Efter att ha studerat problemet kom Bing fram till att orsaken var att det smältvatten som rann ner från bergen runt om Dujiagyan kom i sådan hög fart att det trängde genom vallarna när det nådde plan mark. En vanlig damm skulle kunna ha varit lösningen på översvämningsproblemet men Bing hade vid den tidpunkten fått besked om att farvattnet skulle hållas fritt så att militärtrafiken kunde ta sig fram utan hinder. Detta gjorde att Bing och hans son som även var involverad i projektet fick tänka om och beslutade att en konstgjord vall skulle tillverkas för att ändra riktning på en del av flodens vatten. Bing ville dessutom hitta ett sätt att utnyttja floden maximalt, vilket ledde till projektets andra del, byggandet av en kanal för att leda överflödigt flodvatten till torrare marker och på sätt förbättra jordbruket för byarna runt floden Minjiang. Bevattningssystemet står idag tillsammans med bland annat Terrakottaarméen och Kinesiska muren med på UNESCOs lista över världsarv och är dessutom  skyddad av en rad olika nationella lagar som verkar mot naturförstörelse och andra hot mot denna typ av äkta antika projekt.

chengdu_159209177

Dujiangyan är idag en framstående stad vad gäller industri och näringsliv, något som började ta sig form efter den stora jordbävningen som inträffade i Sichuanprovinsen år 2008 med sitt epicentrum knappt 10 mil från Chengdus stadsdistrikt. Staden drabbades hårt av skalvet som uppnådde 7,5 på richterskalan och var ett av de värsta i Kinas historia. Dödstalet var stort då många människor miste sina liv när byggnader, fabriker och skolor totalt kollapsade. Stadens politiker beslutade att satsa ett stort engagemang för att bygga upp Dujiangyan på nytt och ett långsiktigt mål var att staden skulle bli ett populärt turistmål och erbjuda ett attraktivt näringsliv. Idag är Dujiangyan ett viktigt säte för olika typer av teknologisk industri som exempelvis bioteknik och laserteknologi, flera företag från bland annat den biofarmaceutiska sektorn investerar i projekt och verksamheter med bas i Dujiangyan.