Kinesiska muren

Kinesiska muren är en försvarsanläggning som egentligen består av flera delar, byggda vid olika tidpunkter. Vissa delar är byggda av sten, andra av stampad jord eller trä. I många fall har man utnyttjat naturen för att skapa en försvarsmur.

Murens huvudsyfte var att skapa ett skydd mot de nomadiska grupper som bodde på de Eurasiska slätterna, och den första muren började byggas runt 700 f.Kr. Särskilt berömd är den delen av muren som byggdes på 200-talet f.Kr. Den byggdes i huvudsak som en jordvall, vilket var tillräckligt för den tidens fiender som var utrustade med pilbåge och svärd. Av den delen återstår inte så stora delar. Den muren byggdes av soldater, bönder och straffångar. Antalet människor som dog under detta bygge har uppskattats till 100 000-tals eller så mycket som en miljon.

Berättelser om muren

Kinesiska-muren-10686108Många kinesiska berättelser och legender har sitt ursprung i detta bygge. En av de mest kända är den om Meng Jiangnü. I den berättelsen rymmer en ung man, Liang Fanqi, från bygget. Under flykten gömmer han sig i en trädgård där han träffar ägarens unga dotter Meng. De blir förälskade och gifter sig. Efter en tid infångas Liang och måste återvända till bygget. Meng väntar och väntar på sin älskade, och när vintern kommer går hon till bygget med varma kläder. När hon kommer dit får hon reda på att hennes älskade har dött och begravts i muren. Meng stannar vid bygget och gråter i dagar, tills en stor sektion av muren faller och avslöjar ett stort antal döda män. Meng skär sig i fingret och droppar en droppe blod på varje kropp. När blodet börjar flöda vet hon att hon hittat sin älskade. Hon begraver honom och dränker sig själv. Denna berättelse lever starkt kvar i Kina. Otaliga sånger och operor behandlar denna, och tempel har byggts till hennes ära.

Under långa perioder av fredligare förhållanden förföll dessa äldsta murar. De delar av muren som finns kvar i dag är i de flesta fallen byggda på 13-1600-talet e.Kr under de kejsare som kallas Mingdynastin.

Tull och försvar

Man har mätt upp den ”totala muren”, det vill säga både gamla och nya delar till cirka 885 mil. Det är ett verkligt imponerande mått. Om man startar i Boden med bygga en mur med de måtten så sträcker den sig ner till Centralafrika. Nu går Kinesiska muren i sig inte i en rak linje, utan består bitvis av delvis parallella murar.

Försvarsverket bestod inte bara i muren, utan kompletterades med bevakningstorn, garnisoner för soldater och signalanordningar.

I tider av mindre oro användes muren som en tullmur, där man kunde beskatta de varor som fördes ut och in i området. Flera viktiga handelsvägar, till exempel Silkesvägen passerade området. Muren gav också en kontroll av immigration.

Började byggas under 1300-talet

Den mur som man vanligen bara kalla Kinesiska muren rätt och slätt började byggas under 1300-talet, men grunden lades redan på 200-talet f.Kr. Tidigare murar hade oftast byggts av jord och lera, men nu började man använda tegel och sten i stället. Till muren hörde cirka 25 000 bevakningstorn. Under de här åren var attacker från mongoler vanligt förekommande, och särskilt de delar av muren som var närmast Beijing förstärktes och expanderades under många år.

I slutet av Ming-dynastin var inte längre mongolerna det stora hotet utan flera olika stammar från Manchuriet. Dessa invasioner började omkring år 1600, och efter många års strider kunde dessa stammar från Manchuriet bryta igenom Kinesiska muren år 1644. Under dessa år hade Mingdynastin fallit för en rebellarmé, och det viktigaste passet i muren, Shanai, öppnades av befälhavaren, som hoppades att de Manchuriska stammarna skulle besegra rebellerna. Det gjorde de i sig, men de återställde inte Mingdynastin utan grundade en ny dynasti, Qingdynastin.

Under Qingdynastin utökade Kina sina gränser långt bortom muren, och Mongoliet blev en del av Kina. Detta gjorde att muren förlorade i betydelse, och lämnades att förfalla.

När Marco Polo besöker Kina på 1200-talet hade han mycket att berätta om de märkvärdigheter han sett och upplevt. Han nämner dock inte Kinesiska Muren alls, vilket ofta lett till påståendet att han aldrig besökte Kina, utan bara samlat in berättelser från andra resenärer. Nordafrikanen Ibn Battuta som gjorde mycket omfattande resor, berättar dock i sina böcker om muren. Han hade inte själv besökt den, utan fått berättat av andra.

Kunskap om muren kom till Europa först på 1600-talet. Möjligen var det munken Bento de Góis som var den förste europén att passera muren. När Kina öppnar sina gränser efter de så kallade opium-krigen på 1800-talet så blev muren en stor attraktion för besökande från andra delar av världen.

De delar av muren som ligger närmast Beijing är de mest besökta, och dessa delar har renoverats och återställts på ett förtjänstfullt sätt. Den här delen är byggd helt i tegel och sten. Den är nästan 8 meter hög, och har en bredd på cirka 5 meter. Ungefär 10 mil nordöst om Beijing finns en särskilt dramatisk del av muren. Här sträcker sig muren över ett mycket bergigt område i cirka 2 kilometer. Det högst belägna vakttornet ligger på en höjd av 980 meter.

Förfaller och vandaliseras

Tyvärr är stora delar av muren som ligger längre bort i dåligt eller mycket dåligt skick. I många fall förfaller den på grund av att den inte underhålls, men i många fall används dess material som byggnadsmaterial. Flera sträckor är vandaliserade av grafitti, eller raseras för att bygga vägar och hus. Särskilt har många vakttorn raserats, sannolikt för att materialet var lättare att komma åt.

En lång sträcka kommer sannolikt att försvinna under de närmaste decennierna på grund av att den begravs i sand från de sandstormar som är vanliga i de trakterna.

Kinesiska Muren är förvisso ett storslaget verk, men det är inte sant att den kan ses från månen utan kikare. Däremot kan den i gynnsamma fall ses från rymdstationer. Den är utan jämförelse det största byggnadsverk som uppförts av människor. I de flesta språk betonas detta genom att den kallas Den Stora Kinesiska Muren, till exempel på engelska The Great Wall of China. På kinesiska har det ett namn som ungefär betyder ”10 000-li långa muren”. Eftersom en li är cirka 0,5 km, blir det alltså ”Den 500 mil långa muren”.