Förbjudna staden

förbjudna-staden_93706936
Förbjudna staden är ett stort område med flera palats i mitten av Beijing. Det nuvarande området byggdes under åren 1406-1420 under Mingdynastin. Inom området finns nära 1000 byggnader, och området refereras ibland till som ”Palatset med 9999 rum”. Området är cirka 800 gånger 900 meter, och har därmed dubbelt så stor yta som Vatikanen. I dag är det ”officiella” namnet Palatsmuseet.

Kejsaren av Kina var inte bara en världslig makt, utan uppfattas som en inkarnation av gudarna. En trosföreställning var att det palats kejsaren skulle få i himlen hade 10 000 rum, och man ansåg inte att hans jordiska boning skulle kunna ha lika många. Hela området och dess byggnader är byggda efter nord- och sydaxlar.

Kejserligt palats – idag museum

Området omges av en mur och en vallgrav, och hela området är byggt strängt geometriskt. I kinesisk tro ingick mycket talmystik, där vissa tal var godare eller bättre än andra. Detta avspeglar sig i alla proportioner av byggnaden. Byggandet erfordrade över en miljon människor, och man använde uteslutande exklusiva material.

Området kallas Förbjudna staden, eftersom ingen fick gå in där utan kejsarens tillåtelse eller kallelse.

Den Förbjudna Staden blev palats för Kinas kejsare under åren 1420 till 1860, då palatset ockuperades av engelska och franska styrkor under det så kallade opiumkriget. Palatset hade då hyst 24 kejsare. Den siste kejsaren av Kina, Puyi, abdikerade 1912 men fick stanna kvar i palatset fram till 1924. Palatset förklarades som museum. Under kriget mot Japan och under Andra världskriget fördes många dyrbara föremål ut ur landet, där en stor del av dem finns kvar än idag.

Förbjudna-staden-511428_44705167

Höga murar och vallgrav omgärdar

Den Förbjudna Staden omges av en mur med 8 meters höjd och en vallgrav som är 6 meter djup och drygt 50 meter bred. I de fyra hörnen finns torn med mycket intrikata tak. Utanför Den Förbjudna Staden ligger den kejserliga staden, också den delen omgiven av en mur. Det finns flera portar i muren. Huvudporten fick endast användas av kejsaren och kejsarinnan. Hon fick dock bara passera den en gång i livet, på sin bröllopsdag.

Den Förbjudna Staden är uppdelad i två områden med olika funktion. Den norra delen var avsedd för kejsaren och hans familj. I begreppet ”familj” ingår dock också en mycket stor stab av tjänare, konkubiner och rådgivare bland andra. Det påstås också att kejsaren hade 9 000 eunucker i sin tjänst.

Den södra delen användes huvudsakligen för ceremoniella sammankomster. En av de mest imponerande byggnaderna här är Harmonihallen, med en takhöjd på 30 meter. Det är den största bevarade träbyggnaden i Kina. En av de ramper som leder upp till denna hall är hela 16 meter lång, 3 meter bred och nästan 2 meter tjock. Det som gör den så fantastisk är att den är huggen i ett enda block, och väger runt 200 ton. Man kan bara beundra de arbetare som lyckades få den på plats.

På de öppna platserna i södra delen kunde kejsaren samla stora åhörarskaror för ceremonier, tal etcetera. Man beräknar att det kunde rymmas 10000 människor där.

Symbolism och talmagi

Den Förbjudna Staden var alltså den plats där man ansåg att gudarnas ställföreträdare bodde. I Kina fanns flera olika religioner. Under den första tiden, 1400-talet, dominerar taoismen, men buddism och shamanism fanns sida vid sida. Över alla dessa religioner vördades kejsaren av alla religioner.

Hela Den Förbjudna Staden är fylld med symbolism och talmagi. Gult var kejsarens färg, och därför har nästan alla tag gula takpannor. Några undantag finns, till exempel kronprinsens residens som har grönt tak. Nästan alla tak är dekorerade med statyetter på taknocken. Om det är en mindre betydande byggnad är det tre eller fem statyetter, en betydande byggnad kan ha tio statyetter.

I den norra delen av Den Förbjudna Staden finns en stor trädgård utförd i klassisk kinesisk stil. Här hittar du skulpterade landskap, lusthus och urgamla cypresser. Nära den norra porten finns ett par elefanter i brons. De knäböjer på ett fysiskt omöjligt sätt, men skulle på så sätt demonstrera att alla böjer knä för kejsaren.

Förbjudna-staden-18179911

Samlingar

Den Förbjudna Staden fungerar nu i stora delar som ett museum. De flesta föremålen kommer från Qing-dynastin. En inventering 1925 tydde på att det fanns över en miljon föremål. Förutom föremål finns en stor samling skrifter från Ming- och Qing-dynastierna. Under kriget mot Japan 1933 förde man bort stora delar av samlingarna, och mycket av detta befinner sig nu i Taiwan eller Nanjing. Man har dock ”fyllt på” från andra museum i Kina, och det uppskattas att man nu har nära två miljoner föremål.

Bland föremålen finns en stor samling porslin med över 300 000 objekt från olika tidsperioder. Museet har också en konstsamling på mer än 50 000 målningar. Bland dessa finns mer än 400 målningar som är från tiden före 1271. Många av de kinesiska kejsarna var ivriga samlare, vilket förklarar de stora samlingarna. Tyvärr har många objekt försvunnit eller förstörts. Den siste kejsaren, Puyi, förde bort mycket konst efter att han abdikerat, och mycket av detta finns nu i Taiwan.

En stor samling klockor finns också. Man har mer än 1000 klockor från 1900-talet och framåt.

Jade har en speciell plats i kinesernas hjärta, och man har runt 30 000 föremål, många från den neolitiska stenåldern. Jade är ett samlingsnamn för två olika, ofta grönaktiga, mineral: nefrit och jadeit. Materialet går att bearbeta till mycket detaljerade föremål med färg som varierar mellan mörkt grönt till nästan genomskinligt vitt.

Musik och teater

Inom murarna till Den Förbjudna Staden förekommer inga ”publika uppträdanden”, men i några fall har man tillåtit föreställningar alldeles utanför murarna. Man har till exempel uppfört operan Turandot av Puccini och haft en konsert med ”de tre tenorerna”, Dominigo, Cirkarreras och Pavarotti.

Tillträde

Turistströmmen har stadigt ökat till förbjudna staden. Kinesiska myndigheter har därför infört restriktioner för antalet besökare. Man tillåter högst 80 000 besökare per dag. Man kan köpa biljetter både på plats och via Internet. Om man köper via Internet måste man ange ett namn på besökaren, och man måste kunna visa upp ID vid biljettkontrollen. Åtgärden har förstås kommit till för att förhindra handel med svarta biljetter.

Byggnadsvård

Under de 500 år som Den Förbjudna Staden var kejsarens palats så underhölls det naturligtvis på ett utmärkt sätt. Trots att landet under 1900-talet genomgått mycket stora omvälvningar så är alla byggnader i förvånansvärt gott skick. Samlingar har försvunnit, men olika makthavare har ändå underhållit och vårdat området. Kanske är det rester av kejsarväldets inflytande på det kinesiska folket.