Sommarpalatset

Sommarpalatset var ursprungligen byggt för kejsarens sommarvistelse. Det ligger cirka 8 kilometer nordväst om murarna till den kejserliga staden

Redan på 1100-talet började man bygga föregångaren till sommarpalatset. Platsen kallades Krukkullen, efter en legend om att man hittade en kruka med en skatt i kullen. Till krukan hörde en förutsägelse om att om krukan försvann så skulle Ming-dynastin falla, och legenden säger att det var vad som hände.

Börjades byggas på 1700-talet

Sommarpalatset-1406660Det var dock Qing-dynastin som byggde de nuvarande anläggningarna, som då kallades de kejserliga trädgårdarna. De bestod av ett palats och en mycket stor trädgårdsanläggning. Trädgården byggdes upp så att olika delar av den skulle efterlikna och representera olika delar av Kina. Byggandet började 1707, och var tänkt som en gåva till hans son, kronprinsen. Denne son gjorde stora utbyggnader under 1725 och de följande åren. Vid dessa utbyggnader introducerades också olika typer av avancerade vattenspel med fontäner, vattenfall och dammar. Man får en god uppfattning om hur palatset såg ut i ett album med 40 bilder målade 1744. I parken fanns (och i de flesta fall finns) över 3 000 uppbyggda strukturer som till exempel formar passager, vattenfall och så vidare.

Från sommarhus till bostad

Sommarpalatset-3385626Sommarpalatset, eller Kejserliga Trädgårdarna som det då hette, var naturligtvis inte tillgängligt för den vanlige invånaren i Kina. Endast inbjudna fick komma. Från början vistades kejsaren endast där på sommaren, men det blev med tiden mer och mer en fast bostad för honom. Den Förbjudna Staden användes då endast för formella uppdrag, och det verkliga regeringsarbetet sköttes i Sommarpalatset.

Under opiumkriget på 1860-talet så plundrade brittiska och franska styrkor palatset, som också brändes ner. Bakgrunden var bland annat ett en delegation engelsmän och fransmän som kom till kejsaren för att förhandla blev fängslade, och några av dessa blev också grymt torterade.

Efter opiumkriget fungerade sommarpalatset som bostad till änkedrottningen Cixi, och avsevärda summor gick åt för återuppbyggande och utvidgning. Uppbyggnaden forcerades fram för att änkedrottningen skulle kunna fira sin 60-årsdag där. Det påstås att de pengar som det kostade togs från flottans anslag. När det bröt ut krig mellan Japan och Kina år 1894 så förlorade Kina kriget. Många ansåg att om flottan fått sina pengar så hade Kina vunnit.

År 1873 hade den dåvarande kejsaren planer på att återuppbygga palatsen, men brist på pengar gjorde att arbetet stoppades redan året därpå.

Under det så kallade Boxarupproret år 1900 plundrades palatset åter igen. Det mesta av slottets skatter delades av de europeiska trupperna, och det påstås att mycket av de dyrbarheter som i dag pryder engelska och franska slott kommer från denna plundring. Den kinesiska regeringen har gjort fruktlösa framstötar för att få tillbaka det som försvann, hittills utan framgång.

De tre trädgårdarna

Det finns tre olika trädgårdar, kallade Det perfekta ljusets trädgård; Den eviga vårens trädgård och Den eleganta vårens trädgård. Tillsammans har de en yta på 3,5 kvadratkilometer, vilket är åtta gånger så stort som Vatikanen.

Byggnadsresterna visar ännu hur det kan ha sett ut i sin glans dagar. Det fanns en liten del där byggnaderna hade uppförts under ledning av två Jesuit-munkar. Kejsaren ville ha det som ett exotiskt inslag. Dock, de allra flesta byggnaderna var uppförda i traditionell kinesisk stil eller i tibetansk och mongolisk stil. Kejsaren ville sannolikt markera utsträckningen av sitt välde.

Under 1900-talet användes delar av trädgårdarna av lokalbefolkningen för att odla grönsaker, och inte förrän på 1980-talet återkrävde den kinesiska staten området och började ett ambitiöst återställningsarbete. I detta ingår att restaurera trädgårdarna men inte byggnaderna. Ett skäl är säkert den skyhöga kostnaden, men många kineser vill också bevara det som ett minnesmärke över modern kinesisk historia.

Fyra olika områden

Området kan delas in i fyra områden. Den första är Hovet område i den nordöstra delen. Det var här som kejsare och änkedrottning skötte regeringsarbete och diplomati. Det andra området kallas Främre berget och anses vara den mest magnifika delen. Här ligger många remarkabla byggnader som klarat sig från bränder. En av dessa är buddistiskt torn. Tornet är byggt på en 20 meter hög stenpelare. Det är 41 meter högt med tre våningar, och stöttas av åtta stycken pelare av järnträ. På den första våningen finns en staty av ”Buddha med tusen händer”. Den är fem meter hög och gjuten i brons som har förgyllts. Statyn göts under Mingdynastin, och är alltså därmed betydligt äldre än tornet.

Det tredje området, Bakre berget, är ett mera stillsamt område. Många byggnader och konstruktioner har ännu inte reparerats efter de olika krigen, mest ruiner finns kvar. Området bjuder dock fina promenadvägar, där man kan känna det lugn som dessa trädgårdar var avsedda att ge.

Det fjärde området är Sjöarnas område. Här öppnar sig vyn över sjön Kumming. Här finns många berömda attraktioner, till exempel bronstjuren. Det är en oxe i naturlig storlek, gjuten i ett stycke. Det finns flera legender omkring denna oxe. Det var i sig inte ovanligt med bilder och statyer på oxar längs vattenvägar, då de ansågs ha särskilda krafter som skyddade mot översvämning. Den här oxen är sannolikt placerad där för att varna för höga vattennivåer. Invallningen av sjön var nämligen cirka 10 meter högre än nivån för staden. Om vattnet gick upp till oxen innebar det fara för Den Förbjudna Staden. Ursprungligen var oxen belagd med bladguld, med det har försvunnit vid någon plundring.

Bron med sjutton bågar och Marmorbåten

Sommarpalatset-57694127En annan sevärdhet är Bron med sjutton bågar. Den går från stranden av sjön Kumming över till en ö i sjön. Den har en längd på 150 meter och en bredd på 8 meter. Bron, som förstås har 17 valv, har ett skyddsräcke dekorerat med 544 lejonstatyer. Bågarna är inte särskilt breda, men om man står på den mittersta bågen har man åt varje håll nio bågar, inklusive den man står på. Talet 9 hade stor betydelse i kinesisk talteori!

Vid sjön ligger också Marmorbåten. Båten byggdes av stora stenar 1755. På detta fundament byggdes en paviljong i trä. Båten kunde naturligtvis inte segla, men det var inte ovanligt med den här typen av byggnader vid strandkanten. Paviljongen brann ner 1860, men en ny byggdes upp 1893 i en mer västerländsk stil. Paviljongen har vackra glas och ett stort antal speglar, som gjorde att änkedrottning Cixi kunde njuta av sjöutsikten medan hon drack te.