Västra sjön – West lake

Västra Sjön är en sötvattensjö i Hangzhou, som är den största staden i Zhejiang-provinsen i östra Kina. Den vackra sjön har i alla tider inspirerat konstnärer och poeter och den har också haft stor betydelse för många parkanläggare i Kina och flera andra länder. År 2011 blev sjön klassad som UNESCO’s världsarv med motiveringen att sjön ”i hundratals år har påverkat parkernas utformning i hela Kina och även i Japan och Korea, på så sätt att den betonar samverkan mellan människan och naturen”

Historia

För 2000 år sedan var Västra Sjön inte någon sjö utan bara en bredare del av floden Qiantang. Avlagringar från de berg som låg i närheten fyllde så småningom flodens norra och södra stränder där det slutligen bildades en sjö. I slutet av 700-talet fick Västra Sjön betydelse som staden Hangzhous vattenförsörjare. Stadens guvernör Li Mi lät gräva sex brunnar som fylldes av vatten från Västra Sjön genom underjordiska bamburör eller rör av lera. Dessa brunnar finns inte kvar idag. Det enda minnet av dem är en del rester av brunnen Xiagguo väster om Jintingbron på vägen Jiefang. De fem övriga är helt borta.

I mitten av Tangdynastins Zhenyuanepok (785-804) blev Bai Juyi guvernör i staden Hangzhou. Han upptäckte att böndernas jord utanför staden behövde vatten. Den förre guvenören hade struntat i detta och låtit alla vattendiken gro igen. Bai Juyi lät gräva större diken som var anslutet till en stor damm som gjorde att det fanns vatten för bevattning året om. För detta blev han lika populär som för de dikter han skrev. Bai Huyi var nämligen en berömd poet innan han blev guvernör i Hangzhou. Det sägs att Bai Juyi var så fäst vid Västra Sjön att han gick dit nästan varje dag. Där lät han bygga en broväg till ön som sedan fick heta Bai Causeway till hans ära. Att märka är att poeter har varit guvernörer i Hangzhou under olika epoker. Under Songdynastin (1086-1094) fick staden ännu en berömd poet som guvernör, nämligen Su Shi. Även han ägnade stort intresse åt konstbevattning av jordbruksmarken och lät förbättra dammbygget och det kanalsystem som tidigare hade byggts.

hangzhou_90237490

 

West lakeutställningen

I juni år 1929 arrangerade Hangzhou den första West Lakeutställningen som under fyra månader hade över 20 miljoner besökare. Det primära syftet med utställningen var att visa kinesiska produkter och stimulera kinesiskt företagande. Mer än 1000 olika grupper med delegater från hela världen besökte utställningen, från Amerika, Japan,  England, Indonesien och många andra länder. Utställningen  blev en lysande  uppvisning av kinesiska produkter och kinesiskt företagande, vilket kom att få stor betdelse för landets fortsatta ekonomiska utveckling. Efter det att Folkrepubliken Kina kom till makten 1949 var Hangzhou bland de första städer som satsade på att bli intressanta turiststäder i Kina. Staden hade också goda förutsättningar till detta eftersom Västra Sjön redan var välkänd runt om i världen. Staden var nu angelägen om att bli ännu mer intressant för turister och satsade därför på att bygga fler försklassiga hotell och anlägga fler vackra trädgårdar för att göra staden ännu vackrare. Marco Polo var den första som redan på 1200-talet upptäckte  skönheten kring Västra Sjön och Hangzhou som han kallade ”ett himmelrike på jorden”. Många nutida poeter och författare har funnit detsamma och det finns idag en hel del litteratur om dessa platser.