Zijin Shan – det purpurfärgade berget

Zijin Shan, ofta kallat ”det purpurfärgade berget”, finns i provinsen Nanjing öster om staden Nanjing. Det vackra namnet har berget fått eftersom dess topp ofta är insvept av mystiska purpurröda och guldfärgade moln. Det är inte något stort berg, endast 447 meter högt och 30 meter på dess lägsta punkt. Detta lilla berg med dess fantasieggande namn har ofta haft ett samband med många historiska tilldragelser både i gammal och modern tid. Berget var från början känt under namnet Bell Mountain men det kallades också Mount Jiang efter namnet Zijinshan som litterärt betyder ¨Purpur-Guld-Berget¨. Idag finns över 200 olika saker av kulturellt och vetenskapligt intresse för bland annat turister på och runt omkring berget. På och alldeles i närheten av  berget finns numera ett antal nationella forskningsinstitut med anknytning till landets universitet.

Zijin Shan observatorium

Enligt gammal folktro kommer det man önskar när en stjärna faller också att slå in. Det må vara att detta bara är ett önsketänkande men det kan också visa vilken betydelse tecknen på himlen har haft för människor i alla tider. Denna nyfikenhet på himlens fenomen bidrog säkert till att man 1934 byggde ett observatorium på Zijin Shan.

Redan från början väckte observatoriet stor beundran för dess storslagna arkitektur, för de ovanliga instrumenten och för dess bibliotek med ett överflöd av böcker. Bland instrumenten fanns det ett tyskt 20-centimeters teleskop och ett passageinstrument från Schweiz som båda tillhörde den tidens mest avancerade astronomiska instrument. Dessa instrument och flera från den tiden finns fortfarande kvar att beskåda, till exempel det som på engelska heter ”armillary sphere”, det vill säga sfäriska modeller av himlavalvet. Ett av de sfäriska modeller man här kan se är från en mycket gammal tid, från Eastern Handynastin (25-220) gjort för att åskådliggöra stjärnornas läge. Det är inte bara ett vetenskapligt instrument utan också ett utsökt hantverk med drakfigurer i dess fyra hörn och blommor i dess fundament. Det är gjort av astronomen Guo Sjoujing som levde under Yuandynastin. Hans arbete blev en förbättring av de instrument som tidigare fanns både vad gäller precision och användning. Kina var tidigt ute när det gäller forskning inom det astronomiska området. Redan tusen år före vår tideräkning kände man i Kina till vad som kallas Gnomon, det vill säga ett instrument som använde solskuggor för  att finna exakta vinklar. Soluret är ett exempel på vad gnomon kan användas till. Kina var det första land i världen som med hjälp av astronomiska instrument kunde fastställa årets längd till 365,25 dagar.

nanjing_203084587

Zijin Shan idag

Zijin Shan observatorium som under lång tid har varit ett centrum för avancerad astronomisk forskning har numera fått en helt annan inriktning, nämligen som ett centrum för förmedling av populärvetenskaplig kunskap. Orsaken till förändringen är de allvarliga luftföroreningarna kring Nanjing som omöjliggjort alla astronmiska observationer. Zijin Shan med det vackra namnet ”det purpurfärgade berget” får i dag betraktas som en nationell tillgång endast när det gäller förmedling av kunskap inom det populärvetenskapliga området. Som sådan har Zijin Shan blivit ett intressant mål för turister som här finner allt vad en turist behöver bland annat vad gäller restauranger, hotell och butiker.