Binhai Road

Binhai Road är en 32 kilometer lång vägsträcka som löper längs den södra kusten av Dalian City. De anlades på 70-talet för militära ändamål; då det ansågs att det behövdes en väg där man snabbt skulle kunna förflytta stora mängder av militärt material och soldater. Den fick också därmed, oavsiktligt, en utformning som gjorde den lämplig även för mer fredliga och oskyldiga ändamål. Efter det att Deng Xiao Peng hade tillträtt som Kinas ledare och den politiska situationen hade förändrats beslutade Deng i början på 80-talet, i samband med ett besök i Dalian, att öppna vägen för civila ändamål. Han insåg också att turism i framtiden skulle bli en viktig inkomstkälla och att vägen med sitt exceptionellt natursköna läge, snabbt skulle bli en turistmagnet.

En biltur längs Binhai Road

För besökare med lite romantiskt sinne är vägen ett måste. Man kan dela upp den i tolv olika scenerier under de 32 kilometernas färd; alla lika betagande för öga och hjärta. När våren kommer får man ta del av de böljande dungarna av bredkronade barrträd och rullande slänterna med höga röda azaleor på den ena sidan och oceanen som lätt dimmigt framträder i havet på den andra sidan av vägen. De vita sandrevlarna och alla de små öarna av varierande former och storlekar ute på havet bidrar till det underbara sceneri man får vara vittne till.

Södra vägen

Det södra avsnittet av Binhai Road startar vid Tiger Beach Ocean Park och slutar vid Fu´s houses estate. Den sistnämnda är vägens höjdpunkt och här samlas också de allra flesta av turisterna. Innan dess har de njutit av de utmärkta scenerierna längs detta vägavsnitt som ”Great North Bridge”,”Birds Nest Mountain Range” och ”Charming Moon Peak”.

Västra vägen

Den västra delen av sträckan börjar vid Fu´s Houses Estate och tar oss in till Xinghai Square. På detta avsnitt finns massor av hotell, hälsohem och sanatorier, semesteranläggningar samt vackra villor. Överallt ser vi vita vackra sandstränder och bergssidor med molntussar längst upp. Det här ett det kortaste men också mest centrala av de flera vägavsnitten.

Norra vägen

Här börjar Binhai Road vid Aura Sea Square och tar oss fram till den främre porten av Mallet Island. Här får vi uppleva den brantaste delen av vägen och här finns också de största chanserna till spännande äventyr. Längs vägen kan man få ta del av ett antal vackra utsiktspunkter såsom Aura Sea Square, Eighteen Bends Odd slope smat Rooftop Sunrise med flera. Denna del av Binhi Road har också erhållit namnet Northern Ocean Park.

Östra vägen

Det östligaste vägavsnittet, slutligen, tar oss från Mallet Island Scenic Area hela vägen ner till Tiger Beach Ocean Park inne i staden. Förutom Mallet Island Scenic Area självt så finns det på detta vägavsnitt att närmare beskåda Tiger Beach Ocean Park och den häpnadsväckande stenformationen som går under namnet Stone Cistern Scenic Area.