Dalian

Dalian är den sydligaste staden i Liaoningprovinsen i nordöstra Kina. Den ligger vid spetsen av Liaodonghalvön och utgör med sitt läge den nordligaste av Kinas vinteröppna hamnar. Dalian är, med sina närmare sju miljoner invånare, den näst största staden i provinsen. I den egenskapen åtnjuter den en hel del självständig administrativ makt. Idag är staden en av den nordöstra Asiens viktigaste hamnar och utgör också ett finansiellt centrum och ett omlastningscentrum i denna del av världen. Historiskt har staden ockå haft mycket stor betydelse som handelscentrum för nationella och internationella affärer och handel.

Gå direkt till övriga artiklar om Dalian:

Dalian Forest Zoo
Shengya Aquarium
Xinghai Park
Binhai Road

Historik

Under Quin- och Hanperioderna som varade 221 BC- 220 AD, koloniserade kineserna den koreanska halvön med utgångspunkt från Dalian. Därefter fortsatte den att vara en viktig hamnstad för de kommande kejsardynastierna. På 1800-talet, under Quingdynastin, blev Jinzhou, som nu kallas Jinzhoudistriktet i de norra delarna av staden, ett hemvist för mycket ekonomisk och politisk aktivitet och ränksmideri. Man såg till att förse stadsdelen med vallgravar och starka befästningar. Man hade importerat tunga vapen från västliga länder för stadens skydd.

Området kom att under delar av 1800-talet ockuperas av britterna under Opiumkriget. Hamnen döptes om till Port Arthur men i samband med att staden återbördades till Kina på 1880-talet döptes den delen om till Lushun. När Japanerna några år senare attackerade staden hade de inga problem att tränga igenom befästningarna. Eftersom det fanns en hel del västerlänningar kvar efter återlämnandet blev de massakrerade av de japanska styrkorna i den välkända massakern i Port Arthur 1893. I den så kallade trippelinterventionen 1898 togs staden över av Frankrike, Tyskland och Ryssland. För de senare var Port Arthur en mycket viktig punkt såtillvida att det gav ryssarna en isfri hamn.

Härefter kom Port Arthur att bli en mycket viktig bricka i de kommande krigshandlingarna ända fram till andra världskrigets slut 1945. Till en början kom ryssar och kineser överens om ett gemensamt styre men från och med 1950 blev staden helt kinesisk.

1990 och framåt

Vid denna tid var Dalian Kinas viktigaste hamnstad. Många reformer kom att innebära att staden fick ett nytt ansikte. Bland annat kom den för senare äventyr mer kände Bo Xilai, i sin egenskap av styresman att se till att bland annat förbjuda motortrafik i stadens centrum och såg istället till att det fick växa upp träd och blommor för att göra det mer attraktivt för de boende. Längre ut skapade Bo ett trafikssystem med uppväxta rondeller och eleganta gator. Han såg också till att bevara kulturella skatter i form av byggnader som var uppförda av de ryska och japanska ockupanterna på 1800-talet.

Alla de goda nyheterna till trots så har Dalian inte varit fritt från sin beskärda del av negativa händelser. Under 2010 drabbades staden av en mycket svår oljekatastrof, som kom att bli en av de värsta i den kinesiska historien.

Dalian har blivit föremål för en hel del positiv uppmärksamhet, särskilt i Asien, under de senaste åren. Med början 2007 har sålunda Dalian varit värd för den asiatiska motsvarigheten till Davosmötena. ”Summer Davos” som mötena också kallas heter officiellt ”Annual Meeting of the New Champions”.

Dalian Forest Zoo

I Dalian Forest Zoo har man möjlighet att dels uppleva spännande och unika djur från Asien som sibeririska tigrar och pandor till ett antal afrikanska djur. Sammantaget gör dessa attraktioner Dalian Forest Zoo till ett attraktivt turistmål. Dalian Forest Zoo har fått goda vitsord för sin goda djurhållning av FN, så man kan känna sig trygg med att djuren mår bra. Detta är en viktig ingrediens för ett bra zoo.

Tigrarna och deras vänner

Dalian Forest Zoo innehåller sålunda två manliga tigrar från nordöstra Kina samt deras vänner, två stora svarta hanhundar samt två små vita knähundar. Alla har de gemensamt att de är födda på samma dag för nästan 20 år sedan. Ning Ning och Lian Lian är tigrarna som tidigt blev övergivna av sina mödrar och sålunda är uppfödda med nappflaska. Mjölken fick de från hundarnas mammor så de är verkligen födda under samma himmel. Dessa sex till synes omaka vänner har många gånger haft uppvisningar tillsammans. Så småningom spred sig ryktet om dessa märkliga relationer över hela Kina. Tack vare den möjlighet som bjöds att upfostra så olika djur tillsammans och låta dem leva tillsammans också har man fått en hel del lärdomar om djurs karaktärer och av detta vilka möjligheter man har att uppfostra djur och att få dem att trivas. Denna mycket ovanliga djurfamilj är ett levande exempel på att det går att åstadkomma saker för och med djur som inte många tidigare trodde vara möjliga. Besökare från andra Zoo i världen har lärt av Dalian Forest Zoo vad man kan åstadkomma.

Afrikanska djur

För att få de importerade afrikanska djuren att trivas har man byggt en avbild av den afrikanska savannen i Dalian Forest Zoo. För åskådaren ökar det givetvis också känslan av autenticitet. Man har dessutom byggt hus som ska passa de olika djurens storlekar och vanor. Det skulle passa såväl fem meter höga giraffer som hälften så höga antiloper likväl som ormar och fåglar. Detta har lyckats synnerligen väl och de afrikanska karantänsansvariga var mycket nöjda när de såg vad som hade åstadkommits.

Åskådaren får av ovanstående anledning en autentisk känsla när de beskådar dessa djur. Det bestående intrycket är att de befinner sig  i sitt naturliga habitat. Exempel på afrikanska djur som finns i Dalian Forest Zoo är förutom de nämnda girafferna också vita noshörningar  samt springbockar och andra antiloper. Det finns också fåglar som strutsar, flamingos och svarta svanar.

Silkesträd

Till den biolgiska mångfalden på Dalian Forest Zoo hör givetvis också ett antal exotiska växter. Ett av de märkligaste är silkesträdet. Eftersom silkesträdet inte har några blad så ser träden mer ut som samlingar av röda moln eller små brandhärdar. Många träd växer upp till trettio meters höjd vilket gör att de kan förefalla vara jättar som står där klädda i luxuösa rockar av silke, mäktiga och sublima. Folket i Quangdong kallar silkesträdet för ”Hero Tree” och betraktar trädet som sitt eget stadsträd eller stadsblomma; en symbol för trakten.

Shengya Aquarium

En av de viktigaste turistattraktionerna i Dalian är Shengya Ocean World. Den ingår i ett större byggnadskomplex tillsammans med bland annar Sun Asia Ocean World, Sun Asia Polar World och Sun Asia Coral World. Tillsammans med de ytor som också innehåller affärer och kontor uppgår den sammanlagda ytan av området till fem miljoner kvadratmeter. Området ligger alldeles intill Xinghai Square och Xianghai Park som också är känt som ”Romantic Dalian Station”. Det finns också en alldeles speciellt romantisk känsla i luften när man får uppleva de unika och färgrika uppvisningarna av Shengya Ocean Worlds maritima innevånare.

Ett berömt ställe

År 2001 erhöll Shengya Ocean World en av de högsta utmärkelser man kan få för en turistattraktion i Kina; the Effie Gold Award. Anledningen till utmärkelsen var i första hand den utmärkta förståelse för det maritima livets betingelser man hade visat genom att bygga en undervattenstunnel 1995. Tunneln var i själva verket en kopia av oceanens botten. Med sin längd på 118 meter blev det den längsta i sitt slag i Asien. Man visade genom tunneln att man hade den ojämförbart största förståelsen för det martima livets förutsättningar. Människor fick därigenom för första gången tillfälle att bevittna livet på oceanens botten utan att behöva vare sig dykardräkt eller syrgastub.

dalian_32164084

Livet på havets botten

Det man får uppleva är hur olika maritima varelser har levt tillsammans under miljontals år. Helt klart vatten, fantastiska fiskar och andra havslevande varelser som utför häpnadsväckande danser inför åskådarnas ögon. De liksom bara leker sig fram genom årtusendena. Fram till nu har detta varit förbehållet endast de djärvaste av äventyrare coh forskare. Nu kan vi själva bevittna detta på nära håll och suga åt oss kunskapen om att livet på jorden inte bara handlar om människornas korta levnad här.

Shengya Aquarium idag

Under 2005 undergick akvariet en betydande renovering. Man höll sig givetvis fortfarande till det maritima temat men framförallt inriktade man sig på att göra det ännu mer tillgängligt och överskådligt. Åskådaren förflyttar sig lätt och snabbt på ett helt magiskt sätt från stranden ner till de allra största djupen och kan på vägen se alla de förändringar som äger rum. Man går från land ner till botten och tillbaka igen. Det är en fullständigt magisk upplevelse. Shengya Ocean World kommer att för lång tid framåt att få stå som förebild för hur man bygger en modern havsvärld på land.

Andra teman

Det finns ett antal olika separata utflykter man kan ta sig för inom parken. En är att följa hur våra förfäder hyllade hajens mäktighet genom att bygga en hajgrotta. I ett annat tema kan man följa med ner och titta på den märkliga undervattenspyramiden; ytterligare ett annat är en resa med det flygande undervattenstefatet. Man behöver inte ha tråkigt en sekund på Shengya Ocean World/Aquarium.

Xinghai Park

Dalian Xinghai Park ligger på den sydvästra sidan av Dalian City och gränsar till Xinghaibukten. Namnet Xinghai Park är också hämtat från namnet på bukten. Ute i bukten kan man se en stor och märkligt formad klippformation. Enligt legenden är detta en sten som har kommit från yttre rymden och landat i bukten. Klippan har därför fått namnet  ”The Star Stone from the Outer Space”. I själva verket är det givtvis en ganska naturligt formad klippa som man kan se liknande exempel på många platser runt om i världen. Hur som helst har klippan skänkt en viss karaktär åt bukten och den intilliggande Xinghai Park.

Dalian_63719673

Parken

Xinghai Park anlades 1909 av South Manchurian Railway Company. Den har således en lång historia i denna moderna stad. Parken är den i särklass största av de flera parker som kantar Xinghai Bay. Den har en total yta av 150 000 kvadratmeter (15 ha). Vid parkens fot mot bukten finns en bågformad strand som sträcker sig 800 meter efter vattnet. Xinghai Park kan därför betecknas som en kombinerad park och badställe av en mycket trevlig och uppskattad sort. Den är uppdelad i fyra delar: ett område för besök och promenader, ett annat för att sitta ner och vila och ta det lugnt, en del för ren rekreation samt slutligen själva badplatsen.

Badplatsen

Badplatsen är utrustad med olika typer av redskap som besökaren kan roa sig med. Exempel  på sådana är en speciell form av vattenskidor som gör att man kommer längre upp från vattnet (High Platform Water Skiing), en magnetiserad swimming pool, hopptorn samt en avancerad form av äventyrsränna, som tillsammans gör att alla besökare kan ha något roligt att ta sig för. Om det inte räcker med detta kan man få delta i världens största bungyjumpanordning som är i direkt kontakt med havet. Inom badområdet kan man också återfinna den välkända ”Sun Asia Ocean World” som är ett berömt undervattensakvarium. Om man vill kan man slutligen ta sig en tur med linbanan som tar dig rakt ut över vattnet. Den är världens största i sitt slag.

Landparken

Det man först blir imponerad av i parkens landområde är den rikedom av träd och blommor den visar upp för besökaren. Det är en sprakande fantasi av färger och storslagen skönhet. Gångarna som förbinder de olika paviljongerna är belagda med kullersten av speciellt slag. De många olika paviljongerna gör att parken visar olika aspekter av det naturliga livet. Sålunda får man inne i Wanghai Pavillion en makalös utsikt över havet samtidgt som man kan avnjuta klippan Xinghai Stone och de andra klippformationerna Solar Stone (solstenen)  och Lunar Stone (månstenen).

I mitten av parken finns två fontäner i olika skepnader. Tillsammans formar de ett fantastiskt skådespel av vattenkaskader upp till 95 meters längd. Från klipporna i parkens ena ände kan man avnjuta blandningen av hav och himmel. Där finns också en grotta där man man kan få uppleva att havet liksom bubblar under fötterna. En märklig och oförglömlig upplevelse.

Binhai Road

Binhai Road är en 32 kilometer lång vägsträcka som löper längs den södra kusten av Dalian City. De anlades på 70-talet för militära ändamål; då det ansågs att det behövdes en väg där man snabbt skulle kunna förflytta stora mängder av militärt material och soldater. Den fick också därmed, oavsiktligt, en utformning som gjorde den lämplig även för mer fredliga och oskyldiga ändamål. Efter det att Deng Xiao Peng hade tillträtt som Kinas ledare och den politiska situationen hade förändrats beslutade Deng i början på 80-talet, i samband med ett besök i Dalian, att öppna vägen för civila ändamål. Han insåg också att turism i framtiden skulle bli en viktig inkomstkälla och att vägen med sitt exceptionellt natursköna läge, snabbt skulle bli en turistmagnet.

En biltur längs Binhai Road

För besökare med lite romantiskt sinne är vägen ett måste. Man kan dela upp den i tolv olika scenerier under de 32 kilometernas färd; alla lika betagande för öga och hjärta. När våren kommer får man ta del av de böljande dungarna av bredkronade barrträd och rullande slänterna med höga röda azaleor på den ena sidan och oceanen som lätt dimmigt framträder i havet på den andra sidan av vägen. De vita sandrevlarna och alla de små öarna av varierande former och storlekar ute på havet bidrar till det underbara sceneri man får vara vittne till.

Södra vägen

Det södra avsnittet av Binhai Road startar vid Tiger Beach Ocean Park och slutar vid Fu´s houses estate. Den sistnämnda är vägens höjdpunkt och här samlas också de allra flesta av turisterna. Innan dess har de njutit av de utmärkta scenerierna längs detta vägavsnitt som ”Great North Bridge”,”Birds Nest Mountain Range” och ”Charming Moon Peak”.

Västra vägen

Den västra delen av sträckan börjar vid Fu´s Houses Estate och tar oss in till Xinghai Square. På detta avsnitt finns massor av hotell, hälsohem och sanatorier, semesteranläggningar samt vackra villor. Överallt ser vi vita vackra sandstränder och bergssidor med molntussar längst upp. Det här ett det kortaste men också mest centrala av de flera vägavsnitten.

Norra vägen

Här börjar Binhai Road vid Aura Sea Square och tar oss fram till den främre porten av Mallet Island. Här får vi uppleva den brantaste delen av vägen och här finns också de största chanserna till spännande äventyr. Längs vägen kan man få ta del av ett antal vackra utsiktspunkter såsom Aura Sea Square, Eighteen Bends Odd slope smat Rooftop Sunrise med flera. Denna del av Binhi Road har också erhållit namnet Northern Ocean Park.

Östra vägen

Det östligaste vägavsnittet, slutligen, tar oss från Mallet Island Scenic Area hela vägen ner till Tiger Beach Ocean Park inne i staden. Förutom Mallet Island Scenic Area självt så finns det på detta vägavsnitt att närmare beskåda Tiger Beach Ocean Park och den häpnadsväckande stenformationen som går under namnet Stone Cistern Scenic Area.

Visum till Kina

I princip alla som reser till Kina behöver söka visum. Visum måste man söka innan man reser iväg, det går inte att få visum vid ankomst (läs om undantag vid mellanlandning nedan). Visumet tar tre arbetsdagar att få, plus eventuellt postgång fram och tillbaks om man postar sin ansökan.

Visum till Kina ansöker man enkelt hos Mittens Rike.

Visumansökan

Själva blanketten är för närvarande på fyra sidor. För några år sedan var det bara en sida men den byts ut då och då och blir mer omfattande med tiden. Förutom ansökningsblanketten behöver man även bifoga ytterligare underlag, och vad det är beror på vad man ska göra i Kina. Ska man vara turist så behöver man i dagsläget bifoga bland annat hotellbokning och resplan, förutom ansökningsblanketten. Detta kan dock ändras lite då och då så man måste se till att noga läsa instruktionerna för visumansökan.

Olika sorters visum till Kina

Beroende på vad man ska göra i Kina så får man söka oilka sorters visum. De vanligaste är turistvisum och affärsvisum. Det finns även studentvisum, arbetsvisum och besöksvisum om man vill besöka släkt och vänner. Även transitvisum för de som ska mellanlanda och inte omfattas av visumfriheten som nämns ovan.

Alla olika sorters visum kräver att man bifogar olika typer av dokument. Söker man till exempel arbetsvisum måste man först ha fått ett erbjudande om anställning som även stämplats och godkänts av arbetsministeriet i Kina. Ska man söka jobb i Kina kanske man alltså först måste söka ett affärsvisum, för att sedan åka hem igen och söka ett arbetsvisum om man väl fick jobbet.

Samma princip gäller för studentvisum, man måste först ha blivit antagen av en skola, innan man kan söka visum för studier.

Visumfritt vid mellanlandning

Flera stora städer, till exempel Peking, Shanghai och Guangzhou, erbjuder visumfria besök i upp till 72 timmar för resenärer i transit. Man behöver alltså mellanlanda i Peking för vidare resa till ett tredje land för att kunna utnyttja den möjligheten, tyvärr går det inte att åka på en kort resa från Sverige till Kina och direkt tillbaks till Sverige igen, då behövs visum. Många resor till Asien går dock via Peking eller Shanghai om man flyger med Air China. Isåfall bör man passa på att besöka städerna innan man hoppar på nästa flyg.

Hur lång tid tar det att få visum till Kina?

Det tar för närvarande tre arbetsdagar för kinesiska ambassaden att utfärda ett visum till Kina, och det gäller alla typer av visum. Tidigare fanns möjlighet till expresshantering men numera går inte det att få visum direkt.

Foto för visum till Kina

Man behöver fästa ett foto av sig själv på ansökningsblanketten. Det ska vara samma typ av foto som för körkort. 45×35 mm, färgfoto med vit bakgrund. Foton från fotoautomater är godkända, och om man besöker Mittens Rikes kontor kan man fotografera sig där.

Behöver man besöka kinesiska ambassaden?

Nej, man behöver inte besöka kinesiska ambassaden i Stockholm eller konsulatet i Göteborg för att söka visum. Det är enklast att posta sin ansökan.

Behövs visum till Hongkong?

Nej, i Hongkong kan man stanna upp till 90 dagar om man har svenskt pass. Det man behöver tänka på är att om man reser först till Kina och sedan till Hongkong så kan man inte resa tillbaka igen om man inte har ett visum som gäller för fler än en inresa (double entries eller multiple entries).

Hur länge gäller ett visum?

Det beror på typ av visum, men i regel får man visum för 30 dagar. Det är det allra vanligaste. I vissa fall kan man få längre visum men då är det ofta fråga om särskilda myndighetsinbjudningar, eller om man har släktingar att besöka.

Dali

I nordvästra delen av Yunanprovinsen, cirka 300 kilometer nordväst om Kunming, ligger Dali City. Dali är den ekonomiska och kulturella huvudstaden i den självständiga prefekturen Dali Bai. Området i Dali Baiprovinsen är omgärdat av berg i öster, väster och i söder. I mitten av området ligger sjön Erhi Lake. I provinsen Dali Bai bor det 25 etniska minoriteter. På så sätt har det skapats en unik samling av kulturella skatter som förstärker områdets yttre skönhet.

Historik

Så tidigt som för nästan 4 000 år sedan bosatte sig förfäderna till den största minoritetsgruppen, Baifolket, inom provinsens område. Cirka år 200 enligt vår tideräkning kom provinsen att lyda under den centralregering i Kina som sattes upp av Handynastin (206 fKr – 220). Under senare kejsardynastier kom provinsen sedan att delas upp i två etniskt grundade stater; Nanzho staten, som tillkom år 738 och varade till 937 under den dåvarande Tangdynastin (618-907), samt Dalistaten som bildades år 937 och varade fram till år 1253 under Songdynastin (960-1279). Genom åren som följde kom Daliprovinsen att utgöra en länk mellan Kina och ett antal andra länder såsom Indien. Det handlade om såväl kulturellt som ekonomiskt utbyte mellan länderna.

I ruinerna av Tai He City och i den nuvarande Dali Ancient City ser man vittnesmålen från tusentals år av historiska händelser och de förändringar dessa händelser gav upphov till. Tillsammans med Xizhou Town och Zhoucheng Village ger dessa gamla stadsdelar en god inblick hur livet tedde sig för Bai minoriteten under dessa svunna tider.

Att se och besöka

Changsan Mountain och Erhai Lake har ryktet om sig att vara de förnämsta utsiktsplatserna i staden. De allra flesta av de viktiga turistattraktionerna är också belägna mellan dessa punkter. Här finns således the Butterfly Spring samt de tre pagoderna i Chongsentemplet. Inom det här området har sedan länge Baiminoriteten sin huvudsakliga hemvist. De utgör också cirka 65 procent av den totala befolkningen i området. Härigenom får också detta område en alldeles speciell charm med de traditioner som ingår hos dem. Under våren varje år firar man till exempel Fjärilsfesten och March Street Fest. Staden vaknar till liv efter vintern och som besökare får man utmärkta tillfällen att ta del av de folkliga traditionerna.

dali_117120268

Dali Ancient City

Det moderna Dali är en stad som kombinerar gammal historia med modern bekvämlighet. Staden är uppdelad i två områden; Gamla Staden (Ancient City) och den moderna staden (New District, men också känd som Xiaguan). Den Gamla Staden finns huvudsakligen runt Dalis gamla stadskärna som byggdes upp under Mingdynastin (1368-1644). Det är de gamla byggnaderna, stadens murar och den gamla stadskärnan som är de främsta målen för tillresande turister.

Den mest kända gatan i Ancient City (Gamla Staden) är Foreigner Street. Det är en riktig turistmagnet med sitt hantverk och sina lokala matdelikatesser. Den moderna delen av Dali, Xiguan, ligger söder om Ancient City och utgör också hem för den politiska och administrativa ledningen för Dali Bai Autonomous Prefecture. Här finner man också stadens moderna hotell och restauranger samt de öppna platser och torg som tillsammans med moderna shoppingcenters lägger modernitet till denna annars höggradigt historiska stad. Under de senaste 20-25 åren har en markant ökning av levnadsstandarden skett. Detta är en följd av landvinningar på såväl lokal som nationell nivå. Som turist har man tillgång till alla de moderna transportmedel och faciliteter som man är van att vänta sig i västligare delar av världen.

Dali Gucheng- the Old City

Bakgrund

Som tur är har det inte blivit samma öde för Dali Gucheng, som för många andra gamla städer i Kina (och i Europa och på andra håll i världen med, för den delen), att staden har blivit ”moderniserad”. Med moderniserad i den bemärkelsen avses att de gamla vägarna har smetats över med ny betong eller sten; gamla hus har rivits och ersatts av moderna imitationer (gärna med små pittoreska butiker innanför väggarna) och de gamla lokala marknaderna har ersatts med bås där man säljer billiga souvnierer. Lokalbefolkningen  har fått maka på sig så att det blir plats för turister och affärsverksamhet med anknytning till turismen. Besökare i Dali Ancient City slipper gudskelov allt detta. Där har man istället byggt den nya, moderna staden i en helt annan del av området och lämnat de historiska delarna intakta. I de flesta andra kinesiska storstäder, som exempelvis Peking, är det ständigt nya skyskrapor som ska byggas och det sker i viss utsträckning på de gamla delarnas bekostnad. I motsats till vad som gäller för Dalis systerstad Lijang dit de flesta av andra ursprungliga befolkningsgrupperna, såsom Naxhi, har flyttat, domineras fortfarande Dali av den ursprungliga och största minoritetsgruppen Bai. För Bai har Gucheng varit deras hem sedan urminnes tider.

dali_55836097

Historik

Sedan Nanzhaodynastins tider med ursprung år 738 fram till de mongoliska horderna tog över år 1254 var Yunnanprovinsen ett självständigt kungadöme. Kungliga ätter avlöste varandra men Dali kom alltid att förbli Yunnans huvudstad. Den gamla staden som vi kan bevittna i nutid, byggdes ursprungligen 1382, under Mingdynastin. Mönstret av gator och gränder har bibehållits sedan dess.

Staden idag

Staden rör sig i ett långsamt men orubbligt tempo. De har inte gett vika för den moderna tidens krav på utveckling och framsteg. Detta påverkar också de människor som bor här eller flyttar hit. De som kommer hit och öppnar en bar eller ett litet hotell sjunker snabbt in i den atmosfär av frid och skönhetslängtan som är stadens själ. De stiger upp sent och släntrar långsamt iväg till grönsaksmarknaden med sin korg av bambu på ryggen i lugn och ro. Man tar ledigt från jobbet då och då för att göra en resa eller helt enkelt bara för att vila och ta det lugnt. Utan pressen från höga ambitioner och hårt arbete finns det heller ingen stor hunger för en massa underhållning. Vid tio-tiden på kvällen, när andra städer drar igång sitt nattliv har Daliborna redan gått tills sängs.

dali_160708055

Att bo i Dali Gucheng

Som väntat svämmar Dali Gucheng över av små pittoreska värdshus och hotell. Särskilt koncentrerade är de på den livliga gatan Remnin Road. Om man söker något lite lugnare kan man exploatera bakgatorna till Remnin Road. Ett annat alternativ är att man tar sig till Yincang Road där man kan finna små hotell inbäddade i en pittoresk bakgata.

Erhai Lake

Allmänt

Erhai Lake i Yunnanprovinsen, är Kinas näst största höglänta sjö. Det är en konstgjord sjö på 1.972 meters höjd över havsnivån. Erhai Lake kan därför med rätta kallas en alpin sjö.

Sjön sträcker sig från norr till söder och mäter cirka 40 kilometer. På bredden,  sålunda i öst-västlig riktning mäter Erhai Lake cirka 7-8 km på det bredaste stället. Den är formad ungefär som ett öra eller en snäcka. Namnet Erhai Lake härstammar också ur formen eftersom ”Erhai” betyder ”formad som ett öra”. Som besökare och turist får man också det tydliga intrycket av ett jättelikt öra när man ser sjön lite uppifrån. Sjön hade tidigare ett annat namn. Innan den formades på det sätt som har skett nu kallades Yeuze eller Kunming Lake. Trots sin höga belägenhet är inte sjön påfallande djup, vilket annars ofta är fallet med höglänta sjöar. De flesta har bildats av sprickor i urberget som har gjort dem mycket djupa. Erhai Lake är dock inte mer än 34 meter djup på det djupaste stället. Vattnet är givetvis sött och blir därmed med sina 2.5 miljarder kubikmeter en förstklassig dricksvattenreservoar.

Geografi

Erhai Lake ligger inbäddad mellan Changsan Mountains i väster och Dali City. Den börjar med sin allra nordligaste punkt i Dengchuan och slutar i Xiguan city i söder. Vattentillflödena kommer från floderna Miju och Mici Rivers i norr, Bolou River i öst samt från ett antal mindre vattendrag som leder vatten ner från bergssidorna på Changsan Mountains. Utflödet ligger i söder via Yangbi River som sedan fortsätter till den väldiga Mekongfloden (i Kina Lancang River), som i sin tur strömmar genom hela Sydostasien ut i Stilla Havet.

Att upptäcka Erhai Lake

Det bästa sättet att få ut mesta möjliga av sitt besök på Erha Lake är att ge sig ut på en vandringsfärd. Höjdpunkterna är Ehai Lake Park och Butterfly Springs, som båda återfinns på sjöns västra sida. En annan möjlighet är att bege sig ut till det flertal öar som finns på sjön. De öar som är tillgängliga för besök, det finns regelbundna båtförbindelser med fastlandet, är Guanyin Ge Jinsuo Island, som också kallas Golden Shuttle island, Nanzhao Folklore Island och Xiaputuo Island. Förståeligt nog hämtar lokalbefolkningen mycket av sin näring från sjön. Baifolket har uråldriga traditioner vad gäller såväl fiskemetoder som tillredning av olika fiskar. Ett särskilt spännande inslag är att de använder sig av uppfödda skarvar som fångar fisken och överlämnar den till fiskaren. Tricket är att man fäst en ring runt skarvens hals som hindrar den från att svälja fisken som den just har fångat utan den återfås istället i helt skick.

I sjön finns också ett antal arter av karpfiskar av vilka några är helt unika för just Erhin Lake. För den som är intresserad av biologi heter arterna Cyprinus Barbatis, Cyprinus Dialensis, Cyprinus longipectoralis samt en art som kommit att kallas Zacco taliensis. Alla dessa karparter återfinns alltså endast här. Det kan avslutningsvis vara värt att nämna att delar av sjöstranden fungerade som farm för uppfödning av kungliga hjortar (kronhjortar) för Nanzhao dynastin.

Lijiang

Ljiang är en urgammal stad som funnits i över tusen år. Dess uppbyggnad skedde när Naxisamhället skickade en stor grupp tibetanska ättlingar till platsen. Denna mycket intressanta grupp av människor formade då ett unikt samhälle där kvinnor ledde företag, religioner och familjer, ett så kallat matriarkalt samhälle. Dessa anrika traditioner har präglat staden och lever kvar i Lijiang än idag.

År 1996 drog en förödande jordbävning in och skakade området regält. Förutom att ungefär 300 personer miste livet drabbades själva staden hårt av skalvet. Därmed följde år av arbete för att försökta återskapa stadens unika charm och atmosfär, något som lyckades mycket bra och idag finns inte ett enda märkbart spår av den tragedi som för 20 år sedan ägde rum.

Staden Lijiang

Lijiang är en mycket vacker stad belägen i nordvästra Kina. Staden har funnits i över tusen år och kallas ibland för “Österns Venedig” tack vare sin mycket romantiska atmosfär. Lijiang hör till den kinesiska provinsen Yunnan och utgörs av statsdistriktet Gucheng som i folkmun går under benämningen “gamla staden”. Lijiang har cirka 1,3 miljoner invånare på totalt 21 219  km². Staden ligger beläget i ett mycket vackert landskap som till största del består av landsbygd, hela 95 procent av stadens yta är nämligen av lantlig karaktär vilket bidrar till dess lättsamma atmosfär som charmat många genom tiderna. Staden kännetecknas av sin gedigna och dramatiska historia som sträcker sig hela 800 år bakåt i tiden. Typiskt för Lijiang är de olika kulturella aspekterna som präglas av anrik arkitektur, karaktäristik historia och framförallt det ursprungliga folkslaget Nakhis. Lijiang är också känt för sitt välutvecklade system av broar och kanaler, något som kommit att bli en populär turistattraktion.

Turism och sevärdheter i Lijiang

För snart 20 år sedan, år 1997 närmare bestämt, blev Lijiang en del av Unescos prestigefyllda Världsarvslista. Detta ledde till att stadens turistnäring blommade ut och fick folk från alla delar av världen att besöka denna plats. Varje år besöker hundratusentals turister staden för att uppleva allt den har att erbjuda.

Utbudet av sevärdheter är stort, det finns något för alla. Bara att ströva omkring på de icke-trafikerade gatorna med sina små åar och kanaler som flyter utmed de smala gränderna i gamla staden är en upplevelse. Gillar du vackra vyer och kristallklara vatten är ett besök vid Lugu Lake att rekommendera. Är du mer för passionerad dans och sång är Lijiang Impression Show ett måste!

Det finns också ett par historiska platser som är värda ett besök. En av dessa platser är det palats som naxiledarna historiskt sett använde som utsiktsplats . Du hittar palatset på kullar i stadskärnan. Detta är ett givet stopp om du gillar historisk arkitektur och vacker konst. Palatset omges av en berömd trädgård vid namn Wangguluo, även denna en fröjd för ögat.